LY Corporation Tech Blog

Quảng bá công nghệ và văn hoá phát triển hỗ trợ cho các dịch vụ cung cấp bởi LY Corporation và LY Corporation Group (LINE Plus, LINE Taiwan, LINE Vietnam).

This post is also available in the following languages. Japanese, English, Korean, Chinese

LINE và Yahoo! JAPAN đã cùng ra mắt blog công nghệ mới!

LINE và Yahoo! JAPAN được sáp nhập thành LY Corporation vào ngày 1/10/2023.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những kiến thức và bài học kinh nghiệm dành cho kỹ sư trên “LY Corporation Tech Blog”, cùng đón đọc nhé!

Vui lòng đăng ký RSS 

Xem các bài viết cũ tại đây:
LINE Engineering Blog (old)
Yahoo! JAPAN Tech Blog (old)